LAS-förfrågan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ska du som chef skicka förfrågan om någon har företräde till anställning i enlighet med LAS. Detta gäller yrkesgrupperna Chef, Ekonom, Handläggare, Ingenjör, Tekniker, Vaktmästare, Anläggningsarbetare, Arkitekt, Badpersonal, Bibliotekarie, Fordonsförare, Fritidsledare, Kulturpersonal, Parkarbetare. Detta gäller för tjänster som har för avsikt att vara längre än 14 dagar.Har du för avsikt att anställa någon som timavlönad vid behov (ej schemalagd) behöver du inte skicka en förfrågan.

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa