Anmälan av ledig tjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänsten används av dig som är chef och behöver rekrytera personal. Anmälan görs för att kontrollera om det finns någon person med företrädesrätt.  

Här ska alla lediga tjänster inom förskole- och grundskoleförvaltningen anmälas, samt andra förvaltningars lediga tjänster som faller inom förskole- och grundskoleförvaltningens bevakningsområde: barnskötare, elevassistent, fritidspedagog, förskollärare, kurator, lärare, psykolog, studie- och yrkesvägledare.

Läs mer om företrädesrätt och annonsering

Frågor om e-tjänsten

Maria Dahlberg
las.fgf@varberg.se

Personuppgiftsansvarig

Förskole- och grundskolenämnden
fgn@varberg.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa