Omvandling av semesterdagar till timmar/ utbetalning av semesterdagar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du rätt till mer än 25 semesterdagar innevarande år kan du omvandla de semesterdagar som överskrider 25  till semestertimmar alternativt betalas ut som lön. Har du växlat ditt semesterdagstillägg mot extra semesterdagar kan du inte få semesterdagar utbetalda som lön. Sparad semester överstigande 25 dagar från förgående år kan omvandlas till semestertimmar. Sparad semester överstigande 25 dagar kan inte betalas ut som lön. När du omvandlar semesterdag till semestertimmar utbetalas semesterdagtillägget för de dagar du omvandlar. Du får ta ut ledigheten som enstaka timmar. Förutsättning för att vara ledig med semestertimmar är att du har arbetat en del av ditt arbetspass. Du kan med andra ord inte vara halva dagen kompledig och andra halvan ta semestertimmar i ledighet. Exempel: Ditt arbetspass är 8 timmar du kan inte ta ledigt 4 semestertimmar och sedan 4 timmar kompledigt ( du måste arbeta en del av dagen).

 

Mer information om semester hittar du i vårt intranät Medarbetarwebben. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa