Ansökan om fritidsstudiestöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du är fastanställd eller har en visstidsanställning på längre tid än ett år kan du i Varbergs kommun få ekonomiskt stöd för dina studier. Ersättningen betalas ut som studiebidrag och kan fås med hela eller delar av kostnaden för resor, litteratur och kursavgift.

Regler för studier på fritiden - fritidsstudiestöd

Studier ska bedrivas utöver det ordinarie arbetet- och ej under arbetstid

  • gäller för tillsvidareanställda
  • visstidsanställda med anställningstid längre än 1 år jämställs med tillsvidareanställda
  • gäller inte för tjänstlediga på heltid och ej heller för studieledighet med lön

För att fritidsstudiestödet ska bedömas vara skattefritt måste studierna ha anknytning till den sökandes yrkesområde. Ersättning till övriga studier bedöms som skattepliktiga.

Studierna ska ha en viss omfattning och kontinuitet. Kurserna/utbildningarna måste bedömas som studier (inte fritidsaktiviteter, hobbykurser, cirklar med anknytning till friskvård etc.)

Om du har fler frågor eller känner dig osäker innan du ansöker om fritidstudiestöd kan du kontakta Margita Stralforss, e-post: fritidsstudier@varberg.se 

Fritidsstudiestödet utbetalas efter avslutade studier. Detta förutsätter att du:

  • Scannar/skickar in intyg/betyg
  • Styrker kostnader genom kvitton, fakturor och kontoutdrag m.m.
  • Scannar/skickar in intyg i de fall kursperioden har förlängts.

Ersättningen kan fås med hela eller delar av kostnaden. Ersättning ges för resor, litteratur och kursavgift. Vid resor är det alltid det billigaste färdsättet som ska väljas. Du kan inte få ersättning för kost och logi.

Ersättning ges med 100% för kostnaden upp till 1 000 kronor samt med 50 % för kostnaden därutöver, dock maximalt 2 500 kronor/termin.  

Beviljat studiestöd utbetalas normalt direkt till ditt bankkonto. Studiestöd som är skattepliktigt utbetalas däremot via lönesystemet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa