Intresseanmälan ändrad sysselsättningsgrad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du en gång om året som anställd skriftligt anmäla önskemål om ökad eller minskad sysselsättningsgrad. 

Här kan du också anmäla om du vill ha utökad sysselsättningsgrad på din arbetsplats. 

OBS denna tjänst ska inte användas om du ska vara tjänstledig, denna tjänst är till för om du önska ändra din tjänst till högre eller lägre sysselsättningsgrad

Möjligheten att få utökad sysselsättningsgrad gäller inte dig som är intermittent timavlönad (kortidsvikarier).
 
Du ansöker vid, av förvaltningen fastställd tidpunkt. I de fall förvaltningen inte fastställer något datum gäller ansökningstidpunkt 1 januari. Fråga din närmaste chef vilken datum som är aktuell i din förvaltning.
 
Erbjudandet om utökning/minskning ska du få senast inom ca sex månader.
 
Du kan bli erbjuden utökning/minskning utanför din chefs arbetsledningsområde och/eller utanför din befattningen under förutsättning att du har kompetens för arbetsuppgifterna.
Förutsättningar för att du ska omfattas av erbjudandet inom sex månader är att du är bredd på att arbeta utanför din nuvarande arbetsplats och är villig att kombinera din nuvarande arbete med andra arbetsuppgifter som du bedöms ha kompetens för.
Bedömningen av kompetens för arbetsuppgifterna görs av den chef där du erbjuds utökning.
 
Arbetsgivarens erbjudande kan innebära ändrade arbetstider. 
 
Du som önskar utökad sysselsättningsgrad endast på din nuvarande arbetsplats anmäler detta till din närmaste chef då en vakans och ett rekryteringsbehov uppstår. 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa