IT-behörigheter beställning ny, ändring och borttag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här beställer du behörigheter till våra olika IT-system, ändrar eller tar bort behörigheter.  Procapita, Lifecare, SITHS-kort mm. Ansvarig chef beslutar om medarbetarens uppdrag och behörigheter. Ifyllt formulär skickas till medarbetarens närmaste chef för signering. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa