Rapporteringsskyldighet missförhållande, lex Sarah, försäkran

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

All personal som arbetar inom vård och omsorg har en rapporteringsskyldighet när de ser ett missförhållande eller en risk för ett missförhållande, och måste försäkra att de vet vad det innebär innan de börjar att arbeta. Information ges av chef, kollega eller via ditt introduktionsprogram. Du fyller sedan i denna försäkran.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa