Läkemedel - delegeringsutbildning

LÄS MER

Här anmäler du din personal till delegeringsutbildning för läkemedel.

Viktig information!

Innan du gör din bokning ber vi dig läsa igenom nedanstående information.

 • Giltig anmälan - För att anmälan ska vara giltig måste deltagarens och chefens namn finnas på anmälan. Du kan alltså inte reservera en plats genom att skriva ”en person” eller liknande.
   
 • Avanmälan ska göras senast en vecka innan utbildningen. För avanmälan senare än veckan innan tas en avgift på 500kr ut. Detta är för att undvika att utbildningarna går halvfulla.
  Undantag görs om personen är sjukanmäld eller hemma för vård av barn vid utbildningstillfället. Chefen ska i sådana fall meddela detta innan utbildningstillfällets start på mail till Hans-Erik Qvarnström för att slippa avgiften för sen avbokning.
   
 • Förutsättning för att kunna få en delegering är att man kan uppnå reell kompetens vilket innebär att man har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att utföra arbetsuppgiften på ett tillfredställande sätt. Detta sker genom teoretisk utbildning och praktisk handledning samt genomgång av uppgiften som skall delegeras.
   
 • Deltagande - Deltagaren måste komma i tid till utbildningen och vara med under hela utbildningstillfället.
   
 • För att man ska vara delegeringsbar måste man ha blivit godkänd vid utbildning i Varbergs kommun för delegering läkemedel.
   
 • Intyget som delas ut som bevis på godkänd utbildning är ett original och det enda bevis på att deltagaren har gått utbildningen. Om personen förlorar sitt intyg måste hon/han gå om utbildningen.

E-legitimation

För att kunna boka en utbildningsplats krävs att du loggar in med e-legitimation (ex. SITHS eller mobilt bank-id).

Frågor om e-tjänsten

Jesper Sjölund
jesper.sjolund@varberg.se
0340-69 70 12

Följande behövs för e-tjänsten

 • e-legitimation