Egen uppsägning av anställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill avsluta din anställning måste du anmäla detta till din chef. Du ska säga upp din anställning med en bestämd uppsägningstid.

Ska du avsluta din anställning på grund av pension använd istället e-tjänsten: Ansökan tjänstepension/ entledigande

Uppsägningstid för tillsvidareanställda
Anställningstid - 12 månader eller mer, Uppsägningstid - 3 månader*
Anställningstid - mindre än 12 månader, Uppsägningstid - 1 månad

Tidsbegränsad anställning 1 månad.

*Arbetsgivaren kan bevilja kortare uppsägningstid än avtalet anger om det är möjligt för verksamheten.


Mer information om egen uppsägning hittar du i vårt intranät Medarbetarwebben.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa