Balansspecifikationer till delårsbokslut 2021

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du bifoga underlag till balanskonton inför bokslutet 2020

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa