Löneväxling till pension

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Löneväxling innebär att du kan förstärka din framtida tjänstepension genom avdrag på lönen. Det gör du genom att avstå en del av din lön med ett fast belopp varje månad till en extra inbetalning till din tjänstepension. Denna möjlighet gäller alla anställda utom de som tillhör fackförbunden Kommunal och Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. Löneväxling lämpar sig i första hand för den som tjänar över gränsen (månadslön på 45 865 kronor, 2021-års beloppsnivå) för allmän pension och övriga socialförsäkringsförmåner.

Om du vill löneväxla till pension, tecknar du ett avtal med arbetsgivaren. Avtalet löper tillsvidare kalenderårsvis med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader innan huvudförfallodag som är den 31 december varje år. Ändring av beloppet för löneväxling, görs endast en gång per år, vid avtalets huvudförfallodag. En ändring kan också ske i samband med den årliga löneöversynen om du får en lönehöjning. Avtalet upphör alltid i samband med avgång från tjänst. Vid längre tjänstledighet och långvarig sjukdom, kan uppehåll i avtalet medges alternativt avslutas avtalet.

Mer information om löneväxling till pension hittar du i vårt intranät Medarbetarwebben.

Här kan du läsa igenom kollektivavtalet för löneväxling.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa