Övrig ersättning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som anställd i Varbergs kommun har rätt till ersättning för förstörda klädesplagg och personliga tillhörigheter under arbetstid om en vårdtagare, omsorgstagare, barn eller elev orsakar skadan.

I de fall det är fråga om en arbetsskada ska du istället göra anmälan enligt rutiner vad gäller arbetsskada.

 

Tänk på att din inskickade e-tjänst kan komma att behöva gå tillbaka till din chef för kontering av kostnader. Detta gör att handläggningstiden kan bli lite längre.

 
 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa