Digital kompetens - kultur- och fritidsförvaltningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst får du som är medarbetare på kultur- och fritidsförvaltningen skatta hur väl du behärskar de olika digitala verktyg och tjänster som du använder i ditt arbete. Frågorna anpassas efter din plats i organisationen, så de blir så relevanta som möjligt för just dig. Du får först kryssa i vilka verktyg du använder i ditt arbete, och sedan skatta hur väl du behärskar dem. Informationen kommer att användas som ett underlag för att se vilket stöd och hjälp som behövs inom digitala verktyg, för enskilda medarbetare och organisationen som helhet. Ditt resultat blir ett underlag för dig och din chef att ta del av, men den kommer inte att användas lönegrundande.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Personal inlogg

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa