Ersättning för personliga utlägg för vaccination

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du redovisa dina utlägg för säsonginfluensa-vaccination hösten/vintern 2020/2021. Tänk på att endast kostnad för vaccinationen ersätts.

Tillhörande kvitton skall skannas/fotograferas och bifogas underlaget.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa