Anmälan/avanmälan bisyssla

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bisyssla

Att ha en bisyssla innebär att du är anställd, bedriver egen verksamhet eller har någon form av uppdrag, utanför din anställning i Varbergs kommun.

Om arbetsgivaren begär det, är du skyldig att anmäla och lämna uppgifter om detta.
Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om den inverkar hindrande på ditt arbete och/eller om verksamheten konkurrerar med kommunens verksamhet.
Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla.

Mer information om riktlinjerna för bisyssla hittar du i vårt intranät Medarbetarwebben. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa