Rapportera app/digital tjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som en del i undervisningen används olika digitala tjänster/appar, vilket ingår i skolans uppdrag och är reglerat i varje skolforms läroplan.

Huvudmannen (Barn- och utbildningsnämnden) har en skyldighet att känna till och upprätta avtal för de digitala tjänster och appar som används, samt föra registerförteckning över alla personuppgiftsbehandlingar som görs i verksamheten.  För att möjliggöra detta måste alla digitala tjänster och appar som används i förskola och skola rapporteras till barn- och utbildningsförvaltningens kansli.

Alla digitala tjänster/appar som används ska rapporteras oavsett om det görs personuppgiftsbehandlingar i dem eller inte. Det kan till exempel vara digitala läromedel, spel, sociala medier, meddelandefunktioner. I e-tjänsten rapporterar du en digital tjänst/app åt gången.

De licenser som barn- och utbildningsförvaltningen har för alla verksamheter (kommunlicenser) rapporteras från centralt håll. Läs på FGFs supportsidor vilka kommunlicenser som finns. De appar som ärvs från kommunnivå behöver inte heller rapporteras av varje RP, det sker centralt.

Appar som redan är godkända i förvaltningen behöver inte heller rapporteras. Dessa finns i en lista i medarbetarwebben

Den information du behöver ha för att svara på frågorna är:

  • Namn på tjänst /app
  • Vilka årskurser som använder tjänsten/appen
  • Ungefär hur många användare appen/tjänsten har
  • Om det finns ett avtal
  • Vem som i så fall har skrivit under avtalet.

Varje digital app/tjänst rapporteras för sig. Börja med de appar/tjänster som behandlar personuppgifter.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa