Medarbetardialog viss förebyggande sjukpenning (för chefer)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

FÖREBYGGANDE SJUKPENNING FÖR RISKGRUPPER

I denna e-tjänst ska du som chef dokumentera arbetsgivarens bedömning när en medarbetare i riskgrupp söker förebyggande sjukpenning för att undvika att smittas av covid-19 på arbetsplatsen. Observera att du som chef behöver ta del av medarbetarens läkarintyg innan du besvarar och skickar in den här-tjänsten.

Du ska dokumentera hur stor andel av arbetstiden som medarbetaren kan utföra eller inte utföra. Det är viktigt att du och din medarbetare har en dialog om din bedömning. Genom dokumentationen säkerställs bedömningen och medarbetaren har därmed goda möjligheter att föra dialog med Försäkringskassan om hens situation.

Villkor för förebyggande sjukpenning:

  • läkarintyg på att medarbetaren tillhör en av de definierade riskgrupperna för covid-19 (se lista på riskgrupper längst ner på den här sidan).
  • att arbetsgivaren bedömt att det inte går att utföra arbetsuppgifterna i hemmet.
  • att arbetsgivaren intygar att det inte finns andra arbetsuppgifter att erbjuda medarbetaren.
  • att arbetsgivaren inte kan anpassa arbetsuppgifterna på arbetsplatsen så att smittspridning av covid-19 kan undvikas och därmed inte heller drabba den som tillhör en riskgrupp.

Rätt till viss sjukpenning i förebyggande syfte

En medarbetare tillhör riskgrupp om hen har:

1. en aktiv cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdomen, med undantag för hormonell behandling för att motverka återfall.

2. samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt eller kronisk leversjukdom,

3. en kronisk lungsjukdom som påverkar lungornas struktur och funktion, med undantag för astma,

4. diagnosen fetma och body mass index (BMI) och däröver,

5. en neurologisk eller neuromuskulär sjukdom med påverkad funktionsnivå,

6. en intellektuell funktionsnedsättning i kombination med rörelsenedsättning(flerfunktionsnedsättning),

7. en immunbristsjukdom,

8. en ryggmärgsskada med behov av kontinuerligt andningsstöd,

9. genomgången organtransplantation, eller

10. ett resttillstånd efter en sjukdom eller sjukdom som allvarligt påverkar viss organfunktion eller genomgår behandling som kan försämra kroppens försvar mot virusinfektioner.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa