Att lämna information om smitta i din verksamhet (för chefer)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med anledning av att provtagning för covid-19 hos våra medarbetare nu kommer ske i regionens regi, kommer vi inte längre få rapporter om var smitta finns på våra arbetsplatser. För att jobba förebyggande och undvika ev fortsatt smittspridning, behöver du som chef rapportera in om du har några smittade medarbetare. Information lagras inte på individnivå.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa