Ansökan tjänstepension/ entledigande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
Tjänstepensionen kommer från din arbetsgivare och är ett komplement till den allmänna pensionen. För dig som är anställd i kommunen gäller tjänstepensionsavtalet KAP-KL eller AKAP-KL. Du som är född 1985 och tidigare omfattas av  pensionsavtalet KAP-KL och för dig som är född 1986 eller senare gäller pensionsavtalet AKAP-KL. Alla anställda i kommunen är berättigade till tjänstepension.

Ansökan ska skickas in minst tre månader före pensionsavgång för att din pensionsutbetalning inte ska bli försenad. 

Mer information om  tjänstepension hittar du i vårt intranät Medarbetarwebben. 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa