Ersättning för personliga utlägg

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du redovisa utlägg för utbetalning.

Tillhörande kvitton skall skannas/fotograferas och bifogas underlaget.

Originalkvitton skall klistras upp på A4 papper och på detta antecknas ärendenumret som kvittona hör till. Dessa skall sedan skickas till Ekonomikontoret som därefter betalar ut ersättningen. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa