Ärende till digitaliseringsenheten, socialförvaltningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du göra beställningar av mobiler, datorer och skrivare. Beställning av  grupper i medarbetarwebben och i Teams gör du hos din kontaktperson på avdelningen:
Mikaela Östlund för Varbergs omsorg, Emma Brissman för uppdragsavdelningen, Helena Frejd för ekonomistaben och socIT för övriga.

Du kan också ställa frågor och få hjälp med:

Systemen Procapita och Lifecare, Appva, NPÖ/Pascal, SITHS-kort och Salto. 
Alla våra webbar, sociala medier, enkäter, e-learning och e-tjänster.
Välfärdsteknik och annan digitalisering

Vi  behandlar ditt ärende inom 1 - 3 dagar. För brådskande ärenden kontakta Lina Olofsson eller Christina Antonsson.

Frågor om e-tjänsten

Elisabet Röjgren
elisabet.rojgren@varberg.se
070-561 87 47

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa