Beställ app för förskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som behörig beställare av appar till förskolan göra din beställning. Alla appar som beställs betalas av förskolan som beställer dem via interndebitering. Vid beställning av fler än 20 appar halveras priset på apparna. Det går att göra sambeställning med flera förskolor för att få ett billigare pris, men varje förskola måste lägga varsin beställning i e-tjänsten. 
 

Du måste först ha sett till att appen är okej att använda med tanke på personuppgiftsbehandlingar. I medarbetarwebben finns rutinerna beskrivna samt en checklista som hjälp. Där finns också en lista på appar som redan är godkända. Kolla igenom den listan först innan beställning av app görs. 

Frågor om e-tjänsten

Caroline Sandö
caroline.sando@varberg.se

Personuppgiftsansvarig

Förskole- och grundskolenämnden
fgn@varberg.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa