Godkännande av direktupphandling över 50 000 kr

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Genom att gå igenom stegen i e-tjänsten dokumenterar du din direktupphandling. Gå igenom alla steg i e-tjänsten och fyll i uppgifterna innan du lägger din beställning. Det är både en dokumentation och ett stöd i processen. Vid köp över  50 000  skickas formuläret till närmaste chef för kontroll och  godkännande. Överstiger köpet 100 000 kr så skickas formuläret även till Koncerninköp för granskning.

När du gör en direktupphandling är det viktigt att du tänkt igenom vilka krav du har på det du vill köpa, till exempel pris och kvalitet. Det fyller du i under rubriken "kravspecifikation" i nästa steg i e-tjänsten. Glöm inte heller att informera leverantörerna om dessa krav när du begär in offerter. 

Tveka inte att höra av dig till din inköpskontakt om du känner dig osäker. Kontaktuppgifter finns på på medarbetarwebben. Information finns även i vår handledning för direktupphandling, som också finns att hitta på medarbetarwebben.

Frågor om e-tjänsten

Camilla Nylén Leffler
camilla.nylen.leffler@varberg.se
+46 76 636 8657

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsens förvaltning
ks@varberg.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Detta behöver du ha klart innan du fyller i e-tjänsten:
  • Muntligt godkännande av chef ska alltid göras innan upphandling påbörjas
  • E-legitimation
  • Kravspecifikation (specifikation av vad som ska köpas)
  • Jämförelse mellan 3 leverantörer i konkurrens, alla ska ha samma förutsättningar
  • Offertbelopp per leverantör
  • Uppgifter om vald leverantörs organisationsnummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa